Reklamace

Prosím, tento formulář vyplňte a pošlete zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží. Nejprve zašlete formulář elektronicky na uvedený e-mail, poté vytištěný přiložte k zásilce s reklamovaným zbožím.

Adresát:

GD Retail s.r.o. (Comp Alfa s.r.o.)
Průmyslová 274
273 09 Kladno - Dubí

www.madeforskin.cz

e-mail: info@madeforskin.cz

Tímto oznamuji, že reklamuji zakoupené zboží (název výrobku):

..............................................................................................................................................................

Zakoupené zboží vykazuje následující vadu/vady:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Číslo objednávky: .................................................................................................................................

Datum objednání zboží: .......................................................................................................................

Datum převzetí zboží: ..........................................................................................................................

Jméno a příjmení zákazníka: ................................................................................................................

Adresa zákazníka: ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Preferovaná varianta vyřešení reklamace (prosím zakroužkujte):

1) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věcí

2) bezplatné odstranění vady opravou

3) přiměřenou slevu z kupní ceny

4) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Datum:.........................                                                                

Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):  ..........................................................